BIBLIOTECA COLLDEGRIA
BIBLIOTECA COLLDEGRIA
La Cellera de Ter

ARXIU HISTÒRIC

La biblioteca és el punt centralitzat d’informació cultural i de recerca sobre el municipi. També és la porta d’entrada de consultes externes de l’arxiu històric municipal i dels fons particulars i familiars que s’ha anat incorporant gràcies a cessions i donacions de persones del poble. Si necessiteu consultar documentació presencialment, és aconsellable que ens contacteu de dimarts a dijous de 9 a 15 h (biblioteca@lacelleradeter.cat / 972 42 25 11)

Teniu al vostre abast, en accés obert, les sèries de llibres d’actes del ple (1890-2006), la comissió de govern (1985-2006), comissió municipal permanent (1974-1984), juntes i padrons d’habitants (1887-1969). Està disponible al repositori Arxius en Línia, del Departament de Cultura: